097.987.2098 - 024.6294.3068

Quy định về cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

09/03/2024

Ngày 08 tháng 3 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT quy định về cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Green Academy Support