097.987.2098 - 024.6294.3068
Lễ khai giảng đầy cảm xúc của Green City Academy

Lễ khai giảng đầy cảm xúc của Green City Academy

Lễ khai giảng đầy cảm xúc của Green City Academy

GCA tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019

GCA tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019

GCA tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019

MÙA TRÁI NGỌT ĐẦU TIÊN CỦA GCA

MÙA TRÁI NGỌT ĐẦU TIÊN CỦA GCA

MÙA TRÁI NGỌT ĐẦU TIÊN CỦA GCA

Chăm sóc vườn sinh thái

Chăm sóc vườn sinh thái

Chăm sóc vườn sinh thái

Thương nhớ Mười Hai - Bế giảng GCA 2017-2018

Thương nhớ Mười Hai - Bế giảng GCA 2017-2018

Thương nhớ Mười Hai - Bế giảng GCA 2017-2018

Trường THPT Green City Academy tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Trường THPT Green City Academy tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Trường THPT Green City Academy tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Thể dục - Thể thao

Thể dục - Thể thao

Thể dục - Thể thao

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Lớp học

Lớp học

Lớp học

Green Academy Support