097.987.2098 - 024.6294.3068

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC Ở BẬC THPT KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN TIẾNG ANH

30/03/2020

Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc THPT ở học kỳ 2 năm học 2019-2020

Xem hướng dẫn giảm tải môn TIẾNG ANH THPT: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế

Chi tiết hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn TIẾNG ANH cấp Trung học phổ thông như sau:

Green Academy Support