097 987 2098  - 024 6259 6435

HƯỚNG DẪN GIẢM TẢI Ở BẬC THPT KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN NGỮ VĂN

HƯỚNG DẪN GIẢM TẢI Ở BẬC THPT KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN NGỮ VĂN

Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc THPT ở học kỳ 2 năm học 2019-2020

ĐỀ THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA 2020 MÔN SINH HỌC

ĐỀ THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA 2020 MÔN SINH HỌC

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn SINH HỌC thí sinh làm bài trong vòng 50 phút.
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC Ở BẬC THPT KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN TIẾNG ANH

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC Ở BẬC THPT KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN TIẾNG ANH

Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc THPT ở học kỳ 2 năm học 2019-2020

Green Academy Support