097.987.2098 - 024.6294.3068

TRƯỜNG THPT GREEN CITY ACADEMY CÔNG BỐ TIÊU CHÍ BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 - 2024

07/01/2023

TRƯỜNG THPT GREEN CITY ACADEMY CÔNG BỐ BA TIÊU CHÍ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 - 2024

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017)

A. Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024

I. Điều kiện tuyển sinh

II. Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

III. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

IV. Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học...)

V. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

VI. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

VII. Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

VIII. Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

B. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2022 - 2023

I. Số học sinh chia theo hạnh kiểm: 85.47% Tốt; 12.35% Khá; 2.18% Trung bình

II. Số học sinh chia theo học lực: 15.25% Giỏi; 64.16% Khá; 17.68% Trung bình; 2.91% Yếu

III. Tổng hợp kết quả cuối năm: 100% lên lớp; 2.91% thi lại; 0 lưu ban; 0.58% chuyển trường đi/đến; 0.78% bỏ học

IV. Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi: 0

V. Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp: 119

VI. Số học sinh được công nhận tốt nghiệp: 119

VII. Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập: 12.7%

VIII. Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập: 47.3%

IX. Số học sinh nam/số học sinh nữ: 324/190

X. Số học sinh dân tộc thiểu số: 0

C. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 - 2023

I. Số phòng học: 19

II. Loại phòng học: phòng học kiên cố, phòng học bộ môn và phòng học đa chức năng

III. Số điểm trường: 01

IV. Tổng diện tích đất: 80.000m2

V. Tổng diện tích sân chơi, bãi tập: 1.875m2

VI. Tổng diện tích các phòng: 1.000m2

VII. Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu: 5/11

VIII. Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập: 54 bộ

IX. Tổng số thiết bị đang sử dụng: 04 ti vi, 22 máy chiếu, 25 máy học ngoại ngữ

X. Nhà bếp: 01 (150m2)

XI. Nhà ăn: 01 (54m2)

XII. Phòng nghỉ cho học sinh bán trú: 02 phòng

XIII. Khu nội trú: 32 phòng

XIV: Nhà vệ sinh: đạt chuẩn vệ sinh

XV. Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

XVI. Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

XVII. Kết nối Internet (ADSL)

XVIII. Trang thông tin điện tử (website) của trường

XIX. Tường rào xây

D. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 - 2023

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 50

I. Giáo viên: 38

II. Cán bộ quản lý: 01

III. Nhân viên: 11

Chi tiết xem tại đây: GCA_Ba công khai năm học 2022-2023.pdf

Green Academy Support