097.987.2098 - 024.6294.3068

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THÁNG 8.2023

07/08/2023

Trường THPT Green City Academy thông báo thời khóa biểu ôn tập áp dụng từ ngày 07/8/2023 cho các khối 10, 11, 12 như sau:

 

Green Academy Support