097.987.2098 - 024.6294.3068

DỰ KIẾN VẪN TỔ CHỨC KỲ THI THPT NHƯNG CHỈ ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP

21/04/2020

Tại cuộc họp sáng 21/4/2020 Bộ GD-ĐT đã báo cáo Thường trực Chính phủ về phương án tổ chức kỳ thi THPT 2020 phương án thi THPT năm 2020 khi mà học sinh cả nước phải nghỉ học kéo dài vì dịch Covid -19. Cuộc họp đã chọn phương án vẫn tổ chức thi nhưng sẽ là kỳ thi tốt nghiệp THPT thay vì kỳ thi hai mục đích như hiện hành.

 

 

Theo phương án đề xuất của Bộ GD-ĐT, nếu dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đi học trước ngày 15/6/2020 và như vậy vẫn quyết tâm tổ chức kỳ thi vào vào ngày 8-11/8 bên cạnh tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc dạy học qua internet, dạy học trên truyền hình. 

Dù vẫn tổ chức thi nhưng tên gọi của kỳ thi sẽ là "kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020" thay vì "thi THPT quốc gia" như trước. Các địa phương sẽ chịu trách nhiệm về khâu tổ chức thi, coi thi, chấm thi tự luận.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm ra đề thi, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý chặt chẽ bài thi, tiếp tục tổ chức chấm thi trắc nghiệm trên máy tính. Trường đại học sẽ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo đúng Luật Giáo dục Đại học trên tinh thần các trường đã có sự chuẩn bị lâu nay. Điều cần tính toán là sẽ tổ chức thi như thế nào để giảm áp lực cho học sinh. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ hai phương án thi THPT quốc gia. Nếu dịch bệnh được kiểm soát và học sinh đến trường trước 15/6, kỳ thi vẫn được tổ chức nhưng xem xét giảm nội dung, môn thi. Ngược lại, trong trường hợp bất khả kháng, kỳ thi có thể không được tổ chức, việc xét tốt nghiệp THPT sẽ giao về cho địa phương.

Green Academy Support