097.987.2098 - 024.6294.3068

HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH LỚP 11 TUẦN TỪ 19-21/3/2020

25/03/2020

Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với Đài PTTH Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình hàng tuần
Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 11 năm học 2019 - 2020. Thời khóa biểu của từng tuần sẽ được cập nhật trên website và fanpage của trường. Các khung thời gian sẽ học từ 15 giờ 45 phút, 16 giờ 30 phút, 17 giờ 10 phút, gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.
Học lại qua theo dõi các bài giảng bấm vào các link dưới đây:

MÔN TOÁN - LỚP 11 (15H45 NGÀY 19.03.2020)

Giới hạn của dãy số (Tiết 1)

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/1396529840509190/

MÔN TOÁN - LỚP 11 (16H30 NGÀY 19.03.2020)

Hai đường thẳng vuông góc (Tiết 1)

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/507905436575422/

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 11 (17H10 NGÀY 19.03.2020)

Nhật Bản (Tiết 1)

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/669258940568595/

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 (15H45 NGÀY 20.03.2020)

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/517657718945349/

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | BÀI TẬP | 16H30 NGÀY 20.03.2020

BÀI TẬP VỀ TỪ TRƯỜNG TRONG DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/2883004251760613

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 11 (17H10 NGÀY 20.03.2020)

UNIT 7: FURTHER EDUCATION

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/1318812871839529/

MÔN SINH HỌC - LỚP 11

Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG| 15H45 NGÀY 21.03.2020

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/3178837598794084/

MÔN SINH HỌC - LỚP 11

Bài 24: ỨNG ĐỘNG| 16H30 NGÀY 21.03.2020 

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/2908563399164210/

Green Academy Support