097 987 2098  - 024 6259 6435

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH "DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH" (TỪ 30/3-04/4/2020)

30/03/2020

📖✏ LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH "DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH" (TỪ 30/3-04/4/2020)
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình.
Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 10 đến lớp 12 năm học 2019-2020

➡ LỚP 12 PHÁT TRÊN KÊNH H1 - ĐÀI PT-TH HÀ NỘI
➡ LỚP 10, 11 PHÁT TRÊN KÊNH H2 - ĐÀI PT-TH HÀ NỘI
VÀ theo dõi lại trên fanpage https://www.facebook.com/thptgreencityacademy/ của trường

Chương trình dạy học trên truyền hình lớp 12 sẽ được phát sóng trên kênh 1, lớp 10, 11 sẽ được phát sóng trên kênh 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ thứ 2 đến thứ 7, chỉ nghỉ Chủ nhật. Lịch phát sóng tuần từ ngày 30/3 đến ngày 4/4 cụ thể như sau:

 

 

Green Academy Support