097.987.2098 - 024.6294.3068

Th.S Đặng Thị Phương Lan

26/06/2023

  

Nhiệm vụ:

- Ủy viên Hội đồng Khoa học - Cố vấn;

- Cố vấn Phương pháp dạy học tích cực môn Ngữ văn THPT.


Đơn vị hiện công tác:

- Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội).

 


 

Green Academy Support