097 987 2098  - 024 6259 6435

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020-2021

28/06/2021

 

Trường THPT Green City Academy áp dụng chính sách học bổng dành cho các em học sinh chuẩn bị nhập học lớp 10 năm học 2020-2021 với 02 loại học bổng sau:


 

Green Academy Support