097.987.2098 - 024.6294.3068

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020-2021

20/04/2023

 

Trường THPT Green City Academy áp dụng chính sách học bổng dành cho các em học sinh chuẩn bị nhập học lớp 10 năm học 2020-2021 với 02 loại học bổng sau:


 

Green Academy Support