097 987 2098  - 024 6259 6435

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO 10 NĂM 2020

30/07/2020

Để công tác công bố điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 được đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin các cổng điện tử phục vụ công tác tra cứu điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

- Cổng điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

http://www.tracuu.hanoi.edu.vn/

Cổng điện tử hỗ trợ học và thi trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

http://study.hanoi.edu.vn/tracuu

Cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của thành phố Hà Nội

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/tra-cuu

Nguồn: laodong.vn


Green Academy Support