097 987 2098  - 024 6259 6435

CÁC BÀI HỌC LỚP 10 TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 19/3-21/3/2020

26/03/2020

Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với Đài PTTH Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình hàng tuần

Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 10 năm học 2019 – 2020 trên Kênh H2 - Đài PT-TH Hà Nội. Thời khóa biểu của từng tuần sẽ được cập nhật trên website và fanpage của trường. Các khung thời gian sẽ học từ 13 giờ 30 phút, 14 giờ 15 phút, 15 giờ, gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Học lại qua theo dõi các bài giảng bấm vào các link dưới đây:

MÔN TOÁN - LỚP 10 | | 13H30 NGÀY 19.03.2020

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/260615194956368/

MÔN TOÁN - LỚP 10 | (14H15 NGÀY 19.03.2020)

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/904223963349491/

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 10 | | 15H00 NGÀY 19.03.2020

ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/253637178991047/

MÔN VẬT LÝ- LỚP 10 | | 13H30 NGÀY 20.03.2020

ĐỘNG NĂNG

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/213928902999529/

MÔN VẬT LÝ - LỚP 10 | | 14H15 NGÀY 20.03.2020

THẾ NĂNG

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/745003529421039/

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 10 | | 15H00 NGÀY 20.03.2020

UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/556200741921515/

MÔN SINH HỌC - LỚP 10 || 13H30 NGÀY 21.03.2020

BÀI 18: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/209000047081856/

MÔN SINH HỌC - LỚP 10 | 14H15 NGÀY 21.03.2020

BÀI 19: GIẢM PHÂN

https://www.facebook.com/hoctrentruyenhinh/videos/634990297301247/

Green Academy Support