097 987 2098  - 024 6259 6435

BỘ TÀI LIỆU KỸ THUẬT SỬ SỤNG CASIO GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN GIẢI TÍCH 12

03/04/2020

Bộ tài liệu giải nhanh trắc nghiệm Toán giải tích 12 bằng máy tính casio. Các vấn đề được đề cập tới như: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số, Cực trị, Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, Tiệm cận, Tương giao, Đọc đồ thị, Tiếp tuyến, Mũ và logarit, mời các em tải hình ảnh về tham khảo nhé.

 

Hy vọng sẽ giúp các em ôn tập tốt hơn cho kỳ thi sắp tới

Nguồn: Sưu tầm

Green Academy Support