097 987 2098 -  0965 866 100 - 024 6259 6435
 - 097 987 2098 - 024 6259 6435

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ HỌC TRỰC TUYẾN

17/03/2020

Trường THPT Green City Academy thông báo lịch điều chỉnh khung giờ học trực tuyến như sau:

Ca sáng tiết 1 (8h30), tiết 2 (9h40);
Ca chiều tiết 1(2h15), tiết 2 (3h30)

 

Green Academy Support