097 987 2098 -  0965 866 100 - 024 6259 6435
 - 097 987 2098 - 024 6259 6435

SỬ DỤNG CASIO GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM

13/03/2020

Với nhiều chức năng như CALC, SLOVE, TABLE, VECTOR…, casio giúp giải quyết nhiều bài toán về hàm số, tích phân, giới hạn, lượng giác, số phức, hình tọa độ Oxyz một cách nhanh gọn.

Nguồn: Sưu tầm

Green Academy Support