097 987 2098  - 024 6259 6435

Đáp án, đề thi môn Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2019 - 2020

05/06/2019

Lịch sử là môn thi bắt buộc cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay. Đây là môn thi được công bố vào giữa tháng 3 nên thời gian ôn tập của các thí sinh khá gấp rút.

Các thí sinh thi môn Lich sử theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 60 phút, bắt đầu từ 9h30.

Đề thi môn Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội có 40 câu hỏi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng THCS, chủ yếu ở lớp 9.

Cũng như đề thi ngoại ngữ, đề thi môn Lịch sử chủ yếu ở trình độ nhận biết, thông hiểu và chỉ có một số câu hỏi vận dụng ở mức độ thấp.

Năm nay, TP.Hà Nội có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập trên toàn thành phố là 63.090. Như vậy, so sánh giữa chỉ tiêu và nguyện vọng thì sẽ có gần 23.000 học sinh không thể vào công lập. Tỷ lệ "chọi" toàn thành phố là 1,36 - giảm mạnh so với năm 2018.

Green Academy Support