097 987 2098  - 024 6259 6435

Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi lớp 10 Hà Nội 2020

27/07/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án, thang điểm các bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 tại Hà Nội.

Đáp án môn Ngữ văn

Green Academy Support