097 987 2098 -  0965 866 100 - 024 6259 6435
 - 097 987 2098 - 024 6259 6435

THÔNG BÁO (V/v tổ chức thi giữa HKII năm học 2018 - 2019)

04/03/2019

📚 THÔNG BÁO 📚
(V/v tổ chức thi giữa HKII năm học 2018 - 2019)

 Trường THPT Green City Academy thông báo tới các em học sinh kế hoạch tổ chức Kỳ thi giữa HKII, năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

1. Tổ chức thi tập trung đối với các môn sau:
- Khối 10: Văn , Toán, tiếng Anh, Lý, Hóa.
- Khối 11: Văn, Toán, tiếng Anh, các môn Tổ hợp Tự nhiên hoặc Xã hội.

 2. Các môn còn lại: học sinh làm bài kiểm tra tại lớp.

 3. Thời gian thi:
- Thi tập trung: Từ thứ Tư, ngày 27/02/2019 đến thứ Sáu, ngày 01/03/2019.

Green Academy Support