097 987 2098  - 024 6259 6435

HƯỚNG DẪN GIẢM TẢI Ở BẬC THPT KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN NGỮ VĂN

09/04/2020

Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc THPT ở học kỳ 2 năm học 2019-2020

Xem hướng dẫn giảm tải môn NGỮ VĂN THPT: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế

Chi tiết hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn NGỮ VĂN cấp Trung học phổ thông như sau:

Green Academy Support