097 987 2098 -  0965 866 100 - 024 6259 6435
 - 097 987 2098 - 024 6259 6435

NỘI DUNG DỰ KIẾN CÁC MÔN HỌC PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH "DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" (Tuần từ 23/3-28/3/2020)

23/03/2020

LỊCH DỰ KIẾN NỘI DUNG MÔN HỌC PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH "DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" (Tuần từ 23/3-28/3/2020)

📌 Khối lớp 9 và 12 theo dõi trên Kênh H1 - Đài PT-TH Hà Nội

📌 Khối lớp 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 theo dõi trên Kênh H2 - Đài PT-TH Hà Nội.

📌 Chi tiết các môn học như sau:

 

 

Các con theo dõi và ghi chép đầy đủ vì đây là chương trình dạy bài mới của BGD ✌️

Green Academy Support